Burhan T. 1 dakikalık okuma
June 11, 2017

PHP'de: “$this” ve “self” 'in kullanım yerleri.

PHP dilinde “$this” ve “self” keywordlerinin kullanım farkları var. Bir sınıf içerisinde global yapıdaki public ya da private değişkenler bir metod içerisinde $this ile kullanılıyor. Sabit ve statiklerde :: işareti kullanırız. Eğer statik bir değişkeni ya da sabit bir değeri kod içerisinde kullanacaksak: “self::” başa getirilip değişken veya sabit kullanılır.

Aşağıdaki örnek son derece net ve anlaşılır. Örneği incelerseniz yukarıdaki yaptığım açıklamadan daha iyi anlayacaksınız :)

class sinifornegi {

const sabit = 'deneme' ; // sabitlere dolar işareti koyulmuyor.

static $statik = 'Static' ;

public $pub = 'Public' ;

private $priv = 'Private' ;

protected $prot = 'Protected' ;


public function goster () {

echo ' sabit ornegi : '.self::sabit;

echo ' statik ornegi : '.self::statik;

echo ' public ornegi : '.$this->pub;

echo ' private ornegi : '.$this->priv;

echo ' protected ornegi : '.$this->prot;


}


//Bir de statik metod yazalım.

static function gizle() {

return false;

}

}


$ornek = new sinifornegi( ) ;

$ornek->goster( ) ;


sinifornegi::gizle(); // statik metodlar nesne oluşturulmadan da böyle kullanılabilinir.

$ornek->gizle(); // boyle de kullanılabilinir.

Etiketler: