Swift dilinde dizi içerisine farklı tipte değişkenler koymak

Tipler Swift dilinde önemli bir yere sahip. Ama bazen kuralları çiğnemek istersek?2 dakikalık okuma
September 14, 2017

Şimdi meseleyi kıyaslama yaparak anlatacağım. Kurban olarak seçtiğim dil; PHP :-)

PHP gibi dinamik tipli bir dilden katı kurallı tip mekanizması olan bir dile geçmek kolay alışılacak bir durum değil.

Şöyle daha iyi ifade edeyim: PHP dilinde bir diziye şöyle farklı tipte bir sürü değer atayabiliyorum:


$dizi = ['Book',12,4.5,"Pen"]

$sonuc = ($dizi[1] * $dizi[2]);  //1.index olana 12 ve 2. index olan 4.5'i çarp.
//sonuç: 54

PHP çalışma zamanında bunların tiplerini tespit ediyor ve ona göre davranıyor; Bu yüzden geliştiricinin ek bir şey yapmasına gerek kalmıyor.

Aslında PHP 7 ile birlikte dilde tip tanımlama işi de yavaştan girmeye başladı. Geriye uyumluluktan dolayı eski kullanımı destekliyor.

Swift dilinde işler daha farklı yürüyor. Mesela bir dizi tanımlayalım:


var dizi = [String]() //Görüldüğü üzere dizi içerisindeki elemanların tipini önceden belirtiyorum.

dizi = ["Book","Pen"]  //Tüm elemanlar string tipte olmalı.
dizi = ["Book","Pen",2]  // çalışmaz. Hata verir. Çünkü integer tipinde bir değer var.

Bu durumu Swift dilinde aşmak için Any tipini koymuşlar. Bunu kullanarak PHP’deki gibi bir kullanım yapabiliyorum. Şöyle:


var dizi = [Any]()   // Tipini Any olarak ayarladım.
dizi = ["Book",12,4.5,"Pen"]
print(dizi)  // Çıktı şöyle: ["Book", 12, 4.5, "Pen"]


var dizi2 = [Int:Any]() //Dictionary tarzı array, key integer değerinde value 'da Any tipinde.
dizi2 = [1:"Book",2:12,3:4.5,4:"Pen"] 
print(dizi2[1]!) // Book yazacak.
print(dizi2[3]!) // 4.5 yazacak.

Etiketler: